NP-5-3/2023 Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów zastępczych oraz na likwidację studni na terenie Ujęcia Wody w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w toku postępowania, którego przedmiotem jest: Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów zastępczych oraz na likwidację studni na terenie Ujęcia Wody w Stargardzie, zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Pytania i odpowiedzi 13.03.2023