Nowe numery kont bankowych

Informujemy, że na fakturach pojawiły się nowe numery kont bankowych. Są to wirtualne numery rozrachunków oraz usług każdego kontrahenta.

Przy opłacaniu faktur proszę zwracać szczególną uwagę na które konto uiszczana jest opłata tj. aby opłaty za wodę nie wpłacać na konto za odbiór odpadów i odwrotnie. Powoduje to opóźnienia w płatności faktury oraz trudności w księgowaniu wpłat.