TA-ZR-64-2022 Naprawa niesprawnej pompy GRUNDFOS

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: Naprawa niesprawnej pompy GRUNDFOS, zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

Ogłoszenie

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny