TA-ZR-63-22 Dostawa wodomierzy po wtórnej legalizacji Flodis oraz modułów radiowych.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa wodomierzy po wtórnej legalizacji Flodis oraz modułów radiowych na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o., zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy