TA-ZR-12-2023 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w Wodach Miejskich Stargard Sp. z o.o

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA

Wzór Umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny