TA-ZR-11-2023 Usługa polegająca na badaniu przez akredytowane laboratorium prób ścieków z przelewu burzowego znajdującego się przy ul. Brzozowej oraz rzeki Ina w Stargardzie, poboru prób wody uzdatnionej z sieci i przyłączy wodociągowych, opracowanie wyników

TA-ZR-11-2023 Usługa polegająca na badaniu przez akredytowane laboratorium prób ścieków z przelewu burzowego znajdującego się przy ul. Brzozowej oraz rzeki Ina w Stargardzie, poboru prób wody uzdatnionej z sieci i przyłączy wodociągowych, opracowanie wyników

Ogłoszenie

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny