Rekrutujemy

Ogłaszamy nabór na stanowisko:

Odczytywacz wodomierzy

Zakres obowiązków:

 • dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych na terenie miasta Stargard,
 • sprawdzanie plomb i innych oznaczeń kontrolnych na instalacjach wodociągowych,
 • zgłaszanie awarii urządzeń i instalacji będących w zakresie kompetencji Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. oraz  innych niezgodności co do instalacji wodociągowych,
 • wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości lub nielegalnego korzystania z sieci wodociągowej

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność,
 • uczciwość

 Informacja o warunkach pracy:

 • umowa zlecenie,
 • praca terenowa od poniedziałku do piątku oraz wybrane soboty

Aplikację należy złożyć na adres:

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 6, w godz. 07:00-15:00 lub mailem: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl z dopiskiem „aplikacja na stanowisko odczytywacz wodomierzy” w terminie do 20.02.2023 r.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).