Podział Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  informuje, że w związku z podziałem Spółki poprzez wyodrębnienie Zakładu Oczyszczania Miasta wszystkie dotychczas realizowane zadania tj. m.in.  odbiór  odpadów, oczyszczanie miasta oraz administracja cmentarzami komunalnymi od dnia 01.04.2022r, realizowane będą przez firmę BIO Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie.

MPGK Sp. z o.o. zajmować się będzie wyłącznie działalnością wodociągową i kanalizacyjną.