Informacja dot. RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy, że w związku z  podziałem MPGK Sp. z o. o. poprzez wydzielenie zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa tj. Zakładu Oczyszczania Miasta i przeniesienie tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki przejmującej tj. Bio Star Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie (dawniej: Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie) w trybie art. 529 par.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek Handlowych (Dz.U. z 2020 poz.1526)  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie  z dniem 1.04.2022 r.  (dzień wydzielenia)  przekazało niżej wymienione dane osobowe do Bio Star Sp. z o.o. z siedziba w Stargardzie ul. Ks. Bogusław IV 15,  NIP  8542364961, REGON  32073773800000, Kapitał zakładowy 32.161.000,00  zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000340114:

Kategorie osób, których dane osobowe dotyczą:

a/ osoby  fizyczne objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, które indywidualnie przekazują swoje dane w Biurze Obsługi Mieszkańca MPGK w celu pobrania/oddania worka na gruz w EKOPUNKCIE

b/ osoby fizyczne, które zawarły umowę z Miej