NP-ZPS-26/2023 Dostawa dwóch maceratorów wraz z szafami sterowniczymi do Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Dostawa dwóch maceratorów wraz z szafami sterowniczymi do Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie
zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/849152