NP-50-26/2023 Dostawa i montaż hali namiotowej

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż hali namiotowej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/848655