NP-50-30/2023 Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Ujęcia Wody przy ul. Warszawskiej 24 i obiektów Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65 w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Ujęcia Wody przy ul. Warszawskiej 24  i obiektów Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65 w Stargardzie

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/870733