Bioindykacja, czyli małże „na etacie”

Czy wiesz czym jest bioindykacja?

Jest to metoda wykorzystująca organizmy żywe jako wskaźniki zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
W stargardzkim Ujęciu Wody organizmami żywymi tzw. bioindykatorami, które służą nam do oceny stopnia degradacji środowiska naturalnego są MAŁŻE. Ze względu na ich wyjątkową czułość na wszelkie zmiany składu chemicznego wody stanowią one rodzaj alarmu, ostrzegającego przed skażeniem.

Bioindykacja wykorzystywana jest do oceny jakości stanu wody ujmowanej, jak i uzdatnionej. Obserwacja zachowania małż tzw. biomonitoring pozwala na zaobserwowanie zmian behawioralnych organizmów na skutek negatywnych zmian spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. Do systemy bioindykacji Symbio zastosowanie znalazły małże słodkowodne z gatunku Unio tumidus (skójka zaostrzona). Reagują one na wzrost stężenia substancji toksycznych, niebezpiecznych również dla człowieka, zamknięciem muszli.