Bieżące inwestycje

Informujemy, że zakończyliśmy prace w ulicy Barnima polegające na bezwykopowej renowacji odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 141 m, które polegały na włożeniu rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami utwardzalnymi lampami UV w istniejącej rurę kanalizacyjną o średnicy 250 mm. Równocześnie wyremontowane zostały studnie kanalizacyjne na tym odcinku. Koszt remontu wyniósł 86.000,00 zł.
Wykonaliśmy renowację odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Kościuszki (od skrzyżowania z ulicą Al. Gryfa do budynku nr 70). Do kolektora o średnicy 800 mm włożony został rękaw wykonany na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami o długości 111 m. Koszt remontu tego odcinka wyniósł 268.000,00 zł.
Jest to pierwszy etap naprawy kolektora ściekowego w tej ulicy, w kolejnym etapie wyremontowany zostanie odcinek w kierunku Placu Słonecznego o średnicy 800 mm i długości 193 m oraz o średnicy 1200 mm i długości 111 m. Szacowany koszt remontu to około 1 mln zł.