Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Wody Miejskie Stargard Spółka z o.o. informują, że zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2022 r. znak SZ.RZT.70.061.2022.RaN zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Stargard na okres 3 lat. W okresie od dnia 15.09.2022 roku do dnia 14.09.2023 roku  obowiązywać będą następujące ceny: