TA-ZR-28-2023 Dostawa taśm filtracyjnych do prasy taśmowej EMO

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN, którego przedmiotem jest dostawa taśm filtracyjnych do prasy taśmowej EMO model Ω1250/SD 25 znajdującej się w eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny