Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji-sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego

Pod koniec marca 2022 r. podpisana została umowa z firmą, wybraną w drodze przetargu, na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego. W wyniku realizacji inwestycji stworzona zostanie techniczna możliwość przyłączenia się do miejskich siecidla dwudziestu siedmiu nowo wydzielonych działek  przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Planowe zakończenie inwestycji to 01.07.2022 r.

Koszt inwestycji wynosi 660 tys. zł.