NP-ZPS-3/2024 Sukcesywne dostawy polimeru (flokulantu) na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Sukcesywne dostawy polimeru (flokulantu) na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/898230