NP-ZPS-18/2023 Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego) II postępowanie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego) II postępowanie

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/830079