NP-50-4/2024 Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Ujęcia Wody przy ul. Warszawskiej 29 i obiektów Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65 w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Ujęcia Wody przy ul. Warszawskiej 29  i obiektów Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65 w Stargardzie.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/888952