Wymiana włazów nastudziennych

Informujemy, że w związku z wymianą i regulacją włazów nastudziennych w ulicy M. Skłodowskiej-Curie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Pracownicy Wód Miejskich Stargard wymienią wszystkie zapadnięte włazy w pasie drogowym w ulicy Skłodowskiej.

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym zaplanowano wymianę jednego włazu dziennie.