WYKONAWCA BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WYBRANY

„23 lutego 2018 roku Sebastian Szwajlik – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. i Dawid Cycoń – Prezes Zarządu ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu podpisali Umowę na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie”.

Wykonawca Konsorcjum trzech firm: ML System S.A., ML System + Sp. z o.o. i Inpronaft Sanok Sp. z o.o. zostało wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w którym czterech wykonawców złożyło swoje oferty. Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji na dwóch obiektach należących do MPGK
Sp. z o.o.: Stacja Ujęcia Wody przy ul. Warszawskiej 24 w Stargardzie oraz Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Drzymały 65 w Stargardzie. Inwestycja ma być ukończona w terminie do 16 tygodni od daty podpisania umowy. Wartość udzielonego zamówienia 12.042.488,53 zł brutto.
Zadanie jest współfinansowane ze środków przyznanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego a kwota dofinansowania wynosi 8.337.329,16 zł
W ramach inwestycji powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,89 MW. Wyprodukowana przez nią energia będzie wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Roczna produkcja energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł wyniesie prawie 1800 MWhe. Efekt ekologiczny inwestycji to ograniczenie o prawie 1500 ton rocznie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. „