TZ-20-5/2022 Naprawa niesprawnych mieszadeł (2 szt.) na obiekcie Oczyszczalni Ścieków

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy wersja doc

Formularz ofertowy wersja pdf

Informacja z otwarcia