TA-ZR-15-2023 Remont przyłączy wodociągowych w ulicy Chrobrego, Kuśnierzy w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN, którego przedmiotem jest: Remont przyłączy wodociągowych w ulicach Chrobrego, Kuśnierzy w Stargardzie.

Ogłoszenie

Specyfikacja techniczna

Mapa załącznik

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny