Remont sieci wodociągowej w ciągu ul. Lotników

W dniu 11.02.2023 r. podpisaliśmy umowę na realizacje zadania pn. „ Remont sieci wodociągowej w ciągu ul. Lotników w Stargardzie” z firmą Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie.  Przedmiotem umowy jest wymiana odcinka sieci wodociągowej o długości 1166 mb o łącznej wartości 1.670.000 zł netto. Prace rozpoczęte zostały 17.02.2023 r., a ich zakończenie zaplanowane jest na czerwiec tego roku.