Skip to content

O nas

Informacje o naszej spółce

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Stargardu.
Wykonuje on wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Akcie Założycielskim Spółki.

Rada nadzorcza

Artur Wiśniewski
Przewodniczący Rady

Katarzyna Pawłowska
Sekretarz

Krzysztof Ciach
Z-ca Przewodniczącego

Marcin Jasiński
Członek Rady

Rafał Dąbek
Członek Rady

Zarząd
O nas

Piotr Tomczak

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
O nas

Dostarczamy i uzdatniamy wodę, odprowadzamy i oczyszczamy ścieki, czyścimy sieć kanalizacyjną.

O firmie

Informacje o spółce

Władze spółki

BIP

NIP 854-001-15-20

REGON 811115758

Skip to content