Skip to content

O nas

Informacje o naszej spółce

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Stargardu.
Wykonuje on wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Akcie Założycielskim Spółki.

Rada nadzorcza

Paweł Ksiądz
Przewodniczący

Agata Komornicka
Sekretarz

Dariusz Bułaciński
Z-ca Przewodniczącego

Artur Wiśniewski
Członek Rady

Krzysztof Ciach
Członek Rady

Zarząd
O nas

Piotr Tomczak

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Skip to content