NP-ZPS-5/2024 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną na remont budynku administracyjnego Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (II postępowanie)

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego
z premią termomodernizacyjną na remont budynku administracyjnego
Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (II postępowanie)

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/900819