NP-ZPS-2/2024 ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ PŁYNU ADBLUE DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ WÓD MIEJSKICH STARGARD SP. Z O.O.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest: ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ PŁYNU ADBLUE DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ WÓD MIEJSKICH STARGARD SP. Z O.O. zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/881356