NP-ZPS-19/2024 Odwiert dwóch nowych studni głębinowych wraz z likwidacją dwóch istniejących studni na obiekcie SUW Stargard (II postępowanie)

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest

Odwiert dwóch nowych studni głębinowych wraz z likwidacją dwóch istniejących studni na obiekcie SUW Stargard (II postępowanie)

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/952799