NP-ZPS-17/2023 Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S wraz z usługą wymiany uszkodzonego stopnia

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S wraz z usługą wymiany uszkodzonego stopnia

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/827881