NP-ZPS-16/2024 Świadczenie usług transportowych w zakresie załadunku i wywozu lub załadunku, wywozu oraz zagospodarowania na cele rolnicze komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

 Świadczenie usług transportowych w zakresie załadunku i wywozu lub załadunku, wywozu oraz zagospodarowania na cele rolnicze komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie
zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/944029