NP-50-29/2023 Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o., zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/864514