Awaria magistrali głównej w ulicy Pierwszej Brygady

Dzisiaj w godzinach nocnych doszło do awarii magistrali głównej w ulicy Pierwszej Brygady. Trwają prace naprawcze związane z usuwaniem jej  skutków. Zamknięta dla ruchu jest ul. Pierwszej Brygady. Aktualnie mogą występować czasowe przerwy w dostawie wody dla Mieszkańców Miasta a także obniżone ciśnienie wody.

 

usuwa

USUWANIE AWARII UL. PIERWSZEJ BRYGADY