Informacja


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że obowiązkiem Odbiorcy usług korzystających z wodomierza – podlicznika zamontowanego na wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. 2017 poz. 328 tj./ jest wykonanie ponownej legalizacji wodomierza /co 5 lat/. Niezalegalizowanie licznika skutkować będzie nie uwzględnieniem przez Przedsiębiorstwo jego wskazań. Wodomierz stanowi własność Odbiorcy usług i ma służyć wyłącznie do rozliczeń za wodę bezpowrotnie zużytą. Ponadto Spółka informuje, że istnieje możliwość całorocznego korzystania z wody bezpowrotnie zużytej. Obowiązkiem Odbiorcy usług jest comiesięczny odczyt i przekazanie stanu podlicznika do MPGK Sp. z o.o. w celu odliczenia wody bezpowrotnie zużytej. W przypadku nie przekazania stanu licznika Odbiorca usług zostanie obciążony całą opłatą za odprowadzanie ścieków w danym miesiącu.